PLÖREZİ (AKCİĞERDE SU TOPLANMASI) NEDİR?

Plörezi; biri akciğerin dış yüzünü, diğeri ise göğüs duvarının iç yüzünü saran 2 akciğer zarı (plevra) arasında kalan boşlukta sıvı birikmesi olarak tanımlanır. Birçok akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Normalde bu 2 plevra yaprağı arasında kayganlığı sağlayacak çok az miktarda sıvı mevcuttur. Bu sıvı akciğerin dış zarından salınır ve esas olarak akciğerin dış yüzünü örten iç zarından geri emilir. Yani plevra boşluğunda sürekli bir sıvı hareketi olmakla beraber salınan ve geri emilen sıvı denge halinde olduğundan sıvı miktarı yaklaşık 20 mililitre (ml) düzeyinde sabit kalmaktadır. Ancak akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak, salınan sıvı miktarında artma ya da geri emilimde bir blokaj meydana geldiğinde, bu denge bozularak plevra boşluğunda sıvı miktarı artar ve plörezi adı verilen klinik tablo ortaya çıkar.

Plöreziye neden olan akciğer hastalıkları

Verem, akciğer ve akciğer zarı kanseri, zatürre, pulmoner emboli, sarkoidoz, akciğer absesi gibi birçok akciğer hastalığı sıklıkla plöreziye neden olmaktadır.

Ülkemizdeki gibi verem sıklığının yüksek olduğu bölge ve ülkelerde, plörezinin başlıca nedeni verem hastalığıdır. Verem hastalığı nedeniyle ortaya çıkan plöreziler her yaş grubunda görülmekle birlikte daha çok genç erişkinlerde karşımıza çıkar.

 İleri yaş grubundaki hastalarda, plevrada sıvı birikimine yol açan başlıca hastalık akciğer kanseridir. Akciğer kanserinde, kanser dokusunun doğrudan komşuluk yoluyla plevrayı istila etmesi ya da kan dolaşımına kaçan kanser hücrelerinin kan yoluyla plevraya yerleşmesi neticesinde ortaya çıkan plevral hastalık sıvı birikimine neden olmaktadır.

 Yine bakteri ve virüslere bağlı ortaya çıkan pnömoni hastalığında plörezi bir komplikasyon olarak gelişebilir.

 Ülkemizde olduğu gibi asbest ve doğada bulunan bazı minerallerle temasın yüksek olduğu bölgelerde, bu maddelere bağlı olarak gelişen akciğer zarı kanseri de çoğunlukla plevra boşluğunda sıvı birikmesine yol açmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki; her sıvı sadece akciğer hastalığına bağlı oluşmaz, örneğin kalp yetmezliği çok sık görülen bir su toplanması nedenidir ve burada sıvı ancak kalp yetmezliğinin tedavi edilmesi ile kaybolur.