Check-Up Muayenesi 25-Hidroksi vitamin D Alanin aminotransferaz (ALT)
Aspartat aminotransferaz (AST) Demir Demir bağlama kapasitesi
Ferritin Glukoz Kolesterol
Serbest T3 Serbest T4 Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Tiroid peroksidaz antikorları (Anti TPO) TSH Ürik asit
İNSÜLİN DİRENCİ ( HOMA)