Elektrokardiyogram Transtorasik ekokardiyografi Ekzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Check-Up Muayenesi C reaktif protein (CRP) Glike hemoglobin (Hb A1c)
HDL kolesterol Kolesterol Laktat dehidrogenaz
Ürik asit LDL kolesterol (Direkt) Lipoprotein a
Trigliserid İNSÜLİN DİRENCİ ( HOMA)