Elektrokardiyogram Transtorasik ekokardiyografi Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
Meme US (kadınlara özel) Tiroid US Abdomen US, Üst
Check-Up Muayenesi Alanin aminotransferaz (ALT) Aspartat aminotransferaz (AST)
Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal) Gamma glutamil transferaz (GGT) Glike hemoglobin (Hb A1c)
Glukoz HDL kolesterol İdrar analizi (Strip ile)
Karsinoembriyonik antijen (CEA) Kolesterol Kreatinin
LDL kolesterol (Direkt) Sedimantasyon Serbest T3
Serbest T4 Tam Kan Sayımı (Hemogram) TSH
Üre