Muayeneler Göğüs Hastalıkları Muayenesi Laboratuvar Tetkikleri
Solunum Fonksiyon Testi: Solunum fonksiyon bozukluğunun tanısı Radyolojik Tetkikler Akciğer Tomografisi: Göğüs Kafesinin Tomografi İle Görüntülenmesi