Kolonoskopi,total GastroskopiAPTT
Kanama zamanı Protrombin zamanı (Koagülometre) Check-Up Genel Cerrahi Muayenesi