Kolonoskopi, total


Özefagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi (biri veya hepsi)


Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreotografi


Perinoplasti


Normal vajinal doğum


Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve daha üstü)


Sistosel operasyonu


Sezaryen


Tüp ligasyonu


Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdomial (TAH+USO veya TAH+BSO)


Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı)


Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok


Diyafragma laserasyonu, primer onarım


Mediastinal kist veya tümör eksizyonu


Tonsillektomi


Septorinoplasti


Nazal polipektomi


Kist veya benign tümör çıkarılması


Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu


Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın


Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon)


Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi


Damak yarığı onarımı, inkomplet


Kulak kepçesi replantasyonu


Böbrek kisti rezeksiyonu


Nefrektomi, radikal


Renal kist eksizyonu, laparoskopik


Renal rüptür onarımı


Üreteral J Stent yerleştirilmesi