Neden Türkiye'de Tedavi Olmalısınız?

Türkiye'de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir devlet sistemiyle kontrol edilir. 2003 yılında hükûmet, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe oranını artıran ve nüfusun büyük bir bölümünü sağlıklı hâle getirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir sağlık reformu programını tanıttı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılında sağlık hizmetleri kapsamında 76.3 milyar TL harcandığını açıkladı; hizmet bedellerinin %79.6'sı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanırken geriye kalan %15.4'ü hastalar tarafından doğrudan ödendi. 2013 rakamlarına göre Türkiye'de 30.116 sağlık kurumu bulunmaktadır ve doktor başına ortalama 573 hasta düşmektedir. Ayrıca 1000 kişi başına düşen yatak sayısı 2.64'tür.

Neden Türkiye ?

Türkiye'nin medikal turizmdeki en önemli avantajı tüm sağlık turizmi çalışmalarını koordine edecek bir çatı yapının kurulmuş ve devlet politikası geliştirilmiş olmasıdır.

 THY gibi dünya da en fazla uçuş noktasından erişim sağlayan bir ulusal havayolunun olması

 Sağlık kurumlarımızın önemli bir kısmı teknolojik alt yapı açısından batıyla yarışabilecek seviyeye gelmiş olması ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri alt yapısında bölge lideri konumu

 Türkiye JCI ile akredite olmuş hastane sayısı açısından dünya da 2. sıradadır.

 Medikal turizmdeki önemli avantajı ise çok sayıda sağlık temalı kullanılabilir termal kaynağa sahip olması ve kullanılabilir termal kaynaklar sayısal olarak Avrupa'da 1. sırada olması

 Türkiye ile ilgili bazı ülkelerde olumlu imajın varlığı.

 Ülkemizin 4 mevsime yayılmış uygun iklimi

 Anadolu'nun tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi olması.

 Ülkemizin çevresindeki bir milyara yakın nüfusa hitap edebilecek 3 saatlik uçuş mesafesinde olması.

 Türkiye'nin genç nüfusu ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahip olması.

 Özellikle hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynaklarının mevcudiyeti

 Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin gelişmiş diğer ülkelere kıyasla daha ucuz olması